Att tänka på vid besiktning av solceller

Besiktning Solceller

Besiktning Solceller: I den här artikeln går vi igenom allt du som beställare behöver tänka på när ni ska göra en besiktning av era solceller. Ibland kan det nämligen vara knepigt att veta vilken typ av besiktning som ska genomföras samt vem som egentligen kan genomföra den. Läs gärna igenom guiden och hoppas den hjälper er när ni behöver boka en besiktning av era solceller.

Vad innebär en besiktning av solceller?

En besiktning av solceller är en tjänst som främst riktar sig till er som nyligen installerat solceller och vill göra en så kallad slutbesiktning av själva installationen. Besiktningen ska ge er ett intyg om att era solceller är säkra, håller garantier samt att installatören har installerat solcellerna enligt avtalat. Om solcellerna mot förmodan inte är installerade korrekt så ska denna besiktningen påpeka detta så att ni direkt kan ta detta med entreprenören som gjort installationen.

Nedan har vi listat några vanliga scenarion då det kan vara bra att göra en besiktning av solceller.

Besiktning av solceller - Installation

Om ni precis installerat solceller på er fastighet eller bostad så är det viktigt att genomföra en besiktning av installationen. På så sätt får ni en opartisk bedömning från en certifierad besiktningsman gällande entreprenörens arbete. Detta blir då en så kallad, slutbesiktning, där besiktningsmannen går igenom ett slutfört arbete.

Besiktning av solceller - Statusbesiktning

Om ni installerat solceller för ett tag sedan och vill säkerställa att de fortfarande fungerar som de ska så kan ni beställa en så kallad statusbesiktning. En statusbesiktning kan även beställas under pågående installation om ni misstänker att entreprenören har misskött sitt arbete. Då kan ert försäkringsbolag kräva ett utlåtande från en opartisk och dokumenterad tredje part, d.v.s. en certifierad besiktningsman.

Besiktning av solceller - Köp av hus eller bostad

Vid köp av en ny bostad rekommenderar vi alla att göra en överlåtelsebesiktning (även kallad husbesiktning). Denna typ av besiktning genomförs genom en så kallad, okulär besiktning, vilket innebär att besiktningsmannen gör en besiktning med hjälp av sina sinnen (primärt synen).

Om huset ni tänkt köpa har solceller installerat så kan det vara bra att besiktningsmannens okulära besiktning även tittar på skicket och installationen av solcellerna. Då kan ni som köpare få ett opartiskt utlåtande om skicket samt om det är något underhåll som kommer behöva göras inom närmsta framtiden. 

Exempel - Solcellsanläggning.

Varför ska man besiktiga solceller?

En besiktning av solceller kan vara oerhört viktig av flera anledningar. De två absolut vanligaste är:

  1. Säkerställa installationen av dina solceller
  2. Säkerställa att dina solceller fungerar korrekt
 
Exempelvis så finns det olika rapporter som visar på att många solcellsinstallationer idag inte är installerade på ett korrekt och fackamannamässigt sätt. Vissa av dessa avvikelser kan vara farliga och andra kan bara vara bra för fastighetsägaren att veta om. 
 
För många privatpersoner är det dels svårt att veta vad som är rätt och fel, men även svårt att veta vad som ska kontrolleras. Därför är en besiktning från en extern tredje part alltid att rekommendera. Besiktningsprotokollet du får efter en besiktning av dina solceller är en trygghet för dig så du vet att allt fungerar korrekt, alternativt vad du behöver åtgärda för att det ska fungera korrekt och säkert.
 

Nedan kan ni läsa en rapport som energimyndigheten beställde från RISE för att granska mindre solcellsanläggningar i drift:

Vad kostar en besiktning av solceller?

Det är svårt att säga exakt vad en besiktning av solceller kostar. Det beror dels på vilken typ av besiktning det är (status-, överlåtelse-, eller slutbesiktning) men kan även bero på hur stor solcellsanläggningen är samt hur komplex installationen är.

Det finns flera andra faktorer som kan spela in på vad besiktningen kostar.  

Jämför offerter och pris

Besiktningsbranschen är ofta en djungel för beställare där man inte riktigt vet vad man ska beställa eller vad det kostar. Därför är det extra viktigt att man alltid jämför offerter från flera olika besiktningsföretag. På så sätt kan du som beställare få en tydligare bild på vad som är ett rimligt pris för besiktningstjänsten i fråga och därefter fatta ett klokt beslut. 

Vi på BraBesiktning har tagit fram en tjänst där beställare kan samla in offerter från flera anslutna besiktningsföretag genom ett enda formulär. Det är helt gratis att fylla i vårt formulär och du är inte bunden till att anlita något av de företagen som skickar offerter till dig.

Övrig information

En besiktning av solceller är en process där en certifierad och kvalificerad besiktningsman granskar och testar en solcelleanläggning för att säkerställa att den är säker, fungerar korrekt och uppfyller gällande normer och standarder. Besiktningen kan omfatta en kontroll av elektriska system, rörlighet hos solpanelerna, skuggning, rengöring, kablage, säkringar, mätutrustning, och andra relaterade system.

 

En besiktning av solceller är vanligtvis ett krav vid försäljning av en fastighet där en solcelleanläggning är installerad. Ägare av solceller kan också välja att genomföra en besiktning regelbundet för att säkerställa att systemet fungerar som det ska och att det inte finns några problem med säkerhet eller prestanda.

 

Det finns olika besiktningsstandarder och certifieringsprogram för solceller, beroende på var i världen anläggningen befinner sig. I Sverige är det vanligt att använda sig av standarden SS-EN 62446 som är en europeisk standard för besiktning av solceller. Denna standard beskriver kraven för besiktningen och innehåller riktlinjer för testning av solpaneler, inverterar, mätutrustning, och andra relaterade system.

 

Det är viktigt att notera att det är viktigt att anlita en kvalificerad och certifierad besiktningsman som kan genomföra en korrekt och professionell besiktning av solcellerna. Detta för att säkerställa att systemet är säkert och fungerar optimalt.

Vanliga frågor och svar

Varför är det viktigt att genomföra en besiktning av solcellerna?

En besiktning av solcellerna är viktigt för att säkerställa att anläggningen är säker, fungerar korrekt och uppfyller gällande normer och standarder. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella problem med säkerhet eller prestanda och förebygga potentiella skador eller driftstörningar. Genom att säkerställa att allting fungerar korrekt så vet ni även att ni producerar maximalt med el vilket kan förbättra er energiklass nästa gång ni genomför en energideklaration på fastigheten.

Vem ska utföra besiktningen?

En besiktning av solcellerna bör utföras av en certifierad och kvalificerad besiktningsman som har kunskap om solceller och gällande standarder och normer. Detta kan vara en elektriker eller en annan professionell som har den nödvändiga utbildningen och erfarenheten.

Vad ingår i besiktningen?

En besiktning av solceller kan innebära en kontroll av elektriska system, rörlighet hos solpanelerna, skuggning, rengöring, inverterar, kablage, säkringar, mätutrustning och andra relaterade system. Det är viktigt att man genomför en korrekt och professionell besiktning för att säkerställa att systemet är säkert och fungerar optimalt.

Hur ofta bör en besiktning av solcellerna genomföras?

Hur ofta en besiktning av solcellerna bör genomföras varierar och kan variera beroende på lokala föreskrifter och solcellsfabrikat, men det är vanligt att man genomför en besiktning varje 3-5 år. Ägare av solceller kan också välja att genomföra besiktning regelbundet för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Summering

Nu har vi listat några tillfällen då det är viktigt att genomföra en besiktning av era solceller, vare sig om det avser en nyinstallation eller solceller som redan är i drift. Kom ihåg att en opartisk bedömning från en certifierad tredje part alltid är bra att ha vid eventuella tvister eller försäkringsärenden. 

Besiktning Solceller - Bra att veta.
Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.