BraBesiktning

Entreprenadbesiktning

Att boka en entreprenadbesiktning har aldrig varit enklare.

Jämför offerter från besiktningsföretag - Kostnadsfritt.

Jämför gratis besiktningar

Samla in och jämför offerter från kvalitetssäkrade besiktningsföretag på Sveriges största oberoende besiktningsportal.

5/5

Skapa din förfrågan på under 2 minuter

Så här fungerar BraBesiktning
1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en Entreprenadbesiktning.

Entreprenadbesiktning innebär att en besiktningsman går igenom alla entreprenadens delar för att se om arbetet utförs enligt kontrakt. Besiktningen kan också avslöja fel och brister som orsakats av entreprenören. Detta är anledningen till att entreprenadbesiktning är mycket viktigt. 

Besiktningen görs ofta av en extern besiktningsman som inte är anställd av entreprenören. Detta för att besiktningsmannen ska vara saklig och opartisk. 

Vad är en Entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning gäller främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag. En entreprenadbesiktning utförs oftast för att beakta både beställarens och entreprenörens intressen. Detta för att säkerställa att entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar & upphandlingsformer samt rådande branschregler. 

Utöver det så säkerställer en entreprenadbesiktning även myndigheters krav vid en byggentreprenads utförande. När vi pratar om byggentreprenad räknas allt från det enklaste bygget av ett förråd vid ett småhus till stora komplexa fastigheter med flerårig byggtid. Viktigt är att ett avtal (muntligt eller skriftligt) föreligger för entreprenadupphandlingen.

När ska en Entreprenadbesiktning utföras?

En entreprenadbesiktning sker oftast när ett nytt hus eller fastighet byggs men kan även ske när när ett hus ska köpas eller säljas.

En entreprenadbesiktning ska utföras när en privatperson, en förening eller ett företag anlitar en entreprenör för att genomföra ett arbete. Besiktningen syftar till att kontrollera entreprenörens arbete och se till att det uppfyller de krav som ställts. 

Besiktningen ska även kontrollera entreprenörens användning av material och redskap samt säkerheten på arbetsplatsen. 

Vad kostar en Entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning kostar olika mycket boende på vad det är för byggentreprenad samt storleken av projektet. Hos BraBesiktning kan du samla in offerter kostnadsfritt från olika certifierade besiktningsföretag som utför entreprenadbesiktningar. På så sätt kan du jämföra offerter och priser mellan olika företag – helt kostnadsfritt.

Hur lång tid tar en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning tar olika lång tid beroende på storlek och omfattningen av besiktningen. Vanligtvis går besiktningen betydligt snabbare om entreprenaden är felfri vid besiktningstillfället samt att all dokumentation (bekräftelser, intyg, m.m.) finns på plats. 

Att ha allt på plats och i ordning underlättar processen för besiktningsmannen istället för att ni har alla papper och dokument i en enda röra. Därför rekommenderar vi att regelbundet organisera all dokumentation under entreprenadens gång.

Att tänka på vid Entreprenadbesiktning.

Det är väldigt viktigt att eventuella fel och problem åtgärdas i tid och att ansvaret hamnar hos rätt part. Entreprenadbesiktning finns till för att säkerställa att du som beställare fått entreprenaden/bygget utfört korrekt. 

Därför rekommenderar vi på BraBesiktning att alltid anlita en opartisk och utbildad besiktningsman för att genomföra besiktningen när arbetet är klart. 

Övrig information - Entreprenadbesiktning.

Syftet med entreprenadbesiktningen är att säkerställa entreprenörens arbete uppfyller de krav som ställts i avtalet eller kontraktet. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav.  Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk kunskap som erfarenhet. Genom entreprenadbesiktningen kan beställaren få en översikt över entreprenadens status och på så vis ställa om och/eller avstyrka entreprenaden om kontraktsenligheten inte uppfylls. 

Beställaren bör utse en lämplig besiktningsman, det vill säga någon med tillräcklig teknisk kompetens och erfarenhet. Om beställaren inte har möjlighet eller kapacitet att själv utföra entreprenadbesiktningen, kan detta även outsourcas till en extern entreprenadbesiktningsbyrå. Byrån skall då ha tillräckliga resurser för att genomföra entreprenadbesiktningen på ett objektivt och korrekt sätt. 

I de flesta fall ges entreprenadbesiktningarna form av skriftliga rapporter. Dessa rapporter är ofta viktiga bevis i eventuella tvister mellan entreprenör och beställare. För att ytterligare öka tryggheten för båda parter, rekommenderas det därför att entreprenadbesiktningarna görs av en oberoende tredje part. 

Olika typer av entreprenadbesiktning.

En entreprenadbesiktning kan utföras vid flera olika skeden i en byggprocess. Nedan kan du läsa lite mer om vilka olika typer av entreprenadbesiktningar som finns. Ni bestämmer själva hur ofta och i vilket stadie ni vill utföra er besiktning.

Förbesiktning

Under entreprenaden kan en förbesiktning utföras vilket innebär att man besiktigar arbete som är utfört men som är svårt att komma åt när entreprenaden väl är färdigställd.  

Slutbesiktning

När entreprenadarbetet är slutfört kan man välja att göra en slutbesiktning. Den görs för att säkerställa att det inte finns några fel eller att entreprenören har missat något.

Efterbesiktning

En efterbesiktning kan man välja att göra för att säkerställa att eventuella fel som upptäcktes vid slutbesiktningen har åtgärdats på ett korrekt sätt.

Om det finns en garanti på entreprenaden så kan det vara väldigt bra att utföra en garantibesiktning. Det innebär att du som beställare kan boka en garantibesiktning två år efter att arbetet godkändes av slutbesiktningen.

Normerande besiktning

En normerande besiktning är en form av förbesiktning som fastställer nuvarande status vid bygget/projektet. Denna typen av besiktning ligger i både entreprenörens och beställarens intresse då det minskar risken för missförstånd längre fram i projektet.

Särskild besiktning

Om du som beställare skulle upptäcka brister eller fel när projektet är avslutat så kan du utföra en reklamation till den ansvariga entreprenören. Det är här en särskild besiktning kommer in i bilden. För att undersöka vad som faktiskt är byggtekniska fel så kan ni göra en s.k. särskild besiktning. 

Besiktningsmannen upprättar ett utlåtande som du som beställare sedan kan använda som underlag för att bevisa för entreprenören vad de ansvarar för att åtgärda.

Entreprenadbesiktning. Hos BraBesiktning kan ni samla in och jämföra offerter på entreprenadbesiktningar.
Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.