Okulär besiktning - allt du behöver veta.

Okulär besiktning

I den här artikeln går vi igenom allt du som beställare behöver veta om en okulär besiktning. Allt från vad ordet ’okulär’ betyder till varför det är viktigt att anlita experter för denna typ av besiktning. 

Vad är en okulär besiktning?

En okulär besiktning är en besiktningstjänst där besiktningsmannen går igenom objektet (ofta hus eller lägenhet) med syn, hörsel och doft. Innan vi lär oss mer om hur en okulär besiktning går till samt när den utförs så ska vi först förklara vad ordet okulär innebär.

Vad betyder ordet okulär?

Ordet okulär betyder att något utförs med synen. Enligt Svenska Akademin så är det:

  • ”som ut­förs med (en­bart) ögonen” (Svensk ordbok)
  • ”okulär besiktning = besiktning med blotta ögat”
Det innebär alltså att en okulär besiktning innebär att en besiktningsman går igenom objektet med sin syn. De tittar helt enkelt efter eventuella fel. 

Vad är då en okulär besiktning?

Även om definitionen indikerar på att en okulär besiktning enbart görs med ögonen så kan inte en besiktningsman stänga av sina andra sinnen vilket gör att även dessa spelar in. Besiktningsmannen kommer omedvetet att använda sitt luktsinne och hörsel vid en okulär besiktning. Det sker exempelvis om han eller hon känner doft av mögel eller hör ett golv som knarrar eller inte låter som det ska.

När gör man en okulär besiktning?

En okulär besiktning genomförs inom flera olika besiktningstjänster. Exempelvis när ni har beställt en husbesiktning (överlåtelsebesiktning) alternativt en slutbesiktning efter en renovering eller utbyggnad.

Alla besiktningstillfällen där besiktningsmannen använder sig av sin syn (även doft och hörsel) är en så kallad okulär besiktning.

Viktigt att tänka på vid en okulär besiktning

Det är väldigt viktigt att ni anlitar en oberoende och erfaren besiktningsman när det är dags för en okulär besiktning. Även om man själv tror sig kunna se eventuella fel så har en besiktningsman troligtvis gjort denna typ av besiktning flera hundra gånger. Det innebär att de har en erfarenhet och kunskap som vi lekmän inte besitter. De vet vad de ska titta efter samt vanliga fel som kan uppstå efter exempelvis en renovering eller utbyggnad.

Inte nog med att de har en gedigen erfarenhet, de är även oberoende. I och med att de är oberoende så ger de alla parter en rättvis bedömning av arbetet som utförs. Deras professionella utlåtande kan sedan fungera som ett kvitto på att arbetet utförts korrekt och på ett fackmannamässigt sätt. 

Definitionen av en okulär besiktning

Definitionen av en okulär besiktning är en noggrann genomgång av ett objekt (ofta hus eller lägenhet) baserad på vad som är synligt, men även där lukt och hörsel kan komma att spela in. Besiktningen sker utan någon hjälp av andra mätverktyg. Vid behov kan besiktningsmannen komma att använda sig av hjälpmedel såsom en stege eller ficklampa. 

Exempelvis om det är dålig belysning på vissa ställen kan besiktningsmannen använda sig utav en ficklampa för att få en tillräckligt bra syn på just det området. En stege kan komma att behövas om besiktningsmannen även undersöker yttertak eller vindsutrymmen.

Varför är en husbesiktning okulär?

En husbesiktning (även kallad överlåtelsebesiktning) utförs vanligtvis för att fastställa skicket på ett objekt inför en fastighetsaffär. Självklart kan det gynna säljaren att ha genomfört en husbesiktning innan försäljning, men primärt skapades denna besiktningstjänst med köpare i åtanke. 

En okulär besiktning kräver inga ingrepp

Tack vare att husbesiktningen är okulär så kan köparen uppfylla sin undersökningsplikt av objektet utan att göra några ingrepp på fastigheten. Enligt Jordbalken så får en köpare göra en noggrann undersökning av objektet man tänkt köpa. Det sagt så får man inte inkludera några ingrepp på fastigheten. Detta p.g.a. att köparen kan dra sig ur köpet och då står säljaren kvar med fastigheten och eventuella ingrepp den personen inte bestämt själv.

En husbesiktning är alltså alltid okulär vilket gör det möjligt för en köpare att göra en noggrann genomgång av objektet samtidigt som det inte utförs några ingrepp som säljaren inte önskar.

Beställ alltid en okulär besiktning

Som vi gick igenom i början av artikeln så rekommenderar vi alltid att man genomför en husbesiktning vid en fastighetsaffär (försäljning eller köp). Besiktningen ska alltid genomföras av en erfaren och oberoende besiktningsman för att ge en professionell bedömning åt samtliga parter. 

Jämför offerter från flera besiktningsföretag

Besiktningsbranschen är ofta en djungel för beställare där man inte riktigt vet vad man ska beställa eller vad det kostar. Därför är det extra viktigt att man alltid jämför offerter från flera olika besiktningsföretag. På så sätt kan du som beställare få en tydligare bild på vad som är ett rimligt pris för besiktningstjänsten i fråga och därefter fatta ett klokt beslut. 

Vi på BraBesiktning har tagit fram en tjänst där beställare kan samla in offerter från flera anslutna besiktningsföretag genom ett enda formulär. Det är helt gratis att fylla i vårt formulär och du är inte bunden till att anlita något av de företagen som skickar offerter till dig.

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.