Maskin som mäter radonhalten i en byggnad

Radonmätning

Att boka en radonmätning har aldrig varit enklare.

Jämför offerter från besiktningsföretag - Kostnadsfritt.

Jämför gratis besiktningar

Samla in och jämför offerter från kvalitetssäkrade besiktningsföretag på Sveriges största oberoende besiktningsportal.

5/5

Skapa din förfrågan på under 2 minuter

Så här fungerar BraBesiktning
1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en Radonmätning.

Vad är en Radonmätning?

Glöm inte att mäta radon i er fastighet

En radonmätning är en process för att mäta och övervaka nivån av radongas i inomhusmiljön eller andra områden. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran sönderfaller i marken, och den kan tränga in i byggnader genom sprickor i fundamentet, golvet eller andra öppningar. Eftersom radon är en osynlig och luktfri gas kan det vara skadligt om det ackumuleras i höga koncentrationer i inomhusluften.

Radonmätningar utförs av olika skäl, inklusive hälsoskydd och säkerhet. Här är några viktiga aspekter av radonmätningar:

 1. Hälsoskydd: Radon är en potentiell hälsorisk eftersom långvarig exponering vid höga koncentrationer kan öka risken för lungcancer. Därför utförs radonmätningar för att bedöma om radonhalten i inomhusluften är inom säkra gränsvärden.

 2. Säkerhetsåtgärder: Om en radonmätning visar att nivån av radon i en byggnad är hög, kan åtgärder behöva vidtas för att minska exponeringen. Det kan inkludera installation av ventilationssystem, tätning av sprickor och hål i byggnaden eller andra radonreducerande åtgärder.

 3. Lagkrav: Vissa regioner kan ha lagkrav som kräver radonmätningar i vissa typer av byggnader, särskilt i områden där höga radonhalter är vanliga.

 4. Fastighetsöverföring: Vid försäljning eller köp av fastigheter kan köpare ibland begära en radonmätning för att få information om radonhalten i fastigheten och eventuellt förhandla om eventuella åtgärder innan köpet slutförs.

Radonmätningar utförs vanligtvis med hjälp av speciella radonmätinstrument, som passiva radondetektorer eller kontinuerliga radonmätningsenheter. Mätningarna kan vara korttidsmätningar som varar i några dagar eller långtidsmätningar som varar i flera månader för att få en mer representativ bild av radonhalten över tid.

Det är viktigt att utföra radonmätningar regelbundet, särskilt om du bor i områden där radonproblemet är vanligt, för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och vidta lämpliga åtgärder om det behövs för att minska radonhalten.

När ska man göra en mätning av radon?

Det är viktigt att genomföra mätningar av radon regelbundet, särskilt om du bor i områden där radonproblemet är vanligt. Här är några situationer och tidpunkter när det är lämpligt att utföra mätningar av radon:

 1. Vid köp eller försäljning av fastighet: Det är vanligt att göra en radonmätning som en del av fastighetsöverföringsprocessen. Både säljare och köpare kan vara intresserade av att veta radonhalten i fastigheten innan ett köp genomförs.

 2. Vid byggnation eller renovering: Om du bygger ett nytt hem eller genomför omfattande renoveringar på en befintlig byggnad är det en bra tidpunkt att utföra en radonmätning. Åtgärder för att minska radonhalten kan enkelt integreras i byggprocessen.

 3. Regelbundna kontroller: För att säkerställa att radonhalten förblir på en säker nivå bör du genomföra regelbundna kontroller av radon. Det är särskilt viktigt om du bor i ett område där höga radonhalter är vanliga.

 4. Misstänkta problem: Om du märker symptom som hosta, andningsproblem eller andra hälsobesvär som kan vara relaterade till radonexponering, bör du överväga att göra en radonmätning för att avgöra om det finns en koppling.

 5. Vid ändringar i byggnaden: Om du gör strukturella förändringar i ditt hem, såsom att bygga en källare eller göra förändringar i grundkonstruktionen, kan det påverka radonhalten. I sådana fall är det klokt att göra en mätning före och efter ändringarna.

 6. Vid köp av en radonsäkerhetsanläggning: Om du överväger att installera en radonsäkerhetsanläggning, som en radonsug eller ett radonavledningssystem, är det förnuftigt att göra en första mätning för att fastställa radonhalten innan installationen. Därefter kan du utföra ytterligare mätningar för att kontrollera systemets effektivitet.

Det är viktigt att använda lämpliga mätmetoder och följa rekommendationer och riktlinjer från lokala myndigheter och hälsoorganisationer när du utför radonmätningar. Radonhalterna kan variera över tid och mellan olika platser, så regelbundna mätningar kan hjälpa till att säkerställa en säker inomhusmiljö för dig och din familj.

Varför ska man göra en radonmätning?

Det finns flera viktiga skäl till varför det är viktigt att utföra en radonmätning:

 1. Hälsoskydd: En av de främsta anledningarna till att göra en radonmätning är att skydda din och din familjs hälsa. Radon är en radioaktiv gas som kan vara skadlig om den ackumuleras i höga koncentrationer i inomhusluften. Långvarig exponering för höga radonhalter är kopplad till en ökad risk för lungcancer. Genom att mäta radonhalten i ditt hem kan du identifiera om det finns en potentiell hälsorisk och vidta åtgärder för att minska exponeringen om så behövs.

 2. Säkerhet: Radon är osynlig och luktfri, vilket gör det svårt att upptäcka utan mätningar. Att utföra en radonmätning är därför ett viktigt steg för att säkerställa säkerheten i din inomhusmiljö.

 3. Fastighetsvärde: Om du planerar att sälja eller köpa en fastighet, kan en radonmätning påverka fastighetens värde och överenskommelse mellan köpare och säljare. En hög radonhalt kan innebära att åtgärder behöver vidtas för att göra fastigheten säker, vilket kan påverka priset och förhandlingen.

 4. Förebyggande åtgärder: Genom att göra regelbundna radonmätningar kan du upptäcka eventuella ökningar i radonhalterna i din inomhusmiljö i ett tidigt skede. Det gör det möjligt att vidta åtgärder för att minska radonexponeringen innan det blir ett allvarligt problem.

 5. Juridiska krav: I vissa områden och jurisdiktioner kan det finnas lagkrav som kräver radonmätningar i vissa typer av fastigheter, särskilt om de ligger i områden där radonproblemet är känt.

Sammanfattningsvis är en radonmätning viktig för att säkerställa en hälsosam och säker inomhusmiljö, skydda hälsan, värdera fastigheter korrekt och vidta nödvändiga åtgärder för att minska radonexponeringen om det behövs. Det är särskilt viktigt att överväga en radonmätning om du bor i områden där radonproblemet är vanligt.

Radonmätning är viktigt för fastighetens skick

Vilka steg är det i en radonmätning?

En radonmätning innefattar flera steg för att säkerställa en korrekt bedömning av radonhalten i inomhusmiljön. Här är de grundläggande stegen i en radonmätning:

 1. Mätningens förberedelse:

  • Skaffa en radonmätenhet eller radondetektor som är avsedd för mätning av radon i inomhusluften.
  • Läs noggrant och följ tillverkarens anvisningar för enheten.
  • Bestäm var du ska placera mätaren i din bostad. Placeringen bör vara representativ för de områden där du spenderar mest tid.
 2. Radonmätning:

  • Placera radonmätenheten på den förutbestämda platsen i ditt hem.
  • Låt radonmätaren vara på plats under en specifik tidsperiod, vanligtvis flera månader för långtidsmätningar. Exakta rekommendationer varierar beroende på den valda enheten och tillverkaren.
 3. Datainsamling:

  • Under mätperioden samlar radonmätaren kontinuerligt data om radonhalten i inomhusluften.
  • Om du använder en elektronisk mätare kommer den att registrera och lagra data som sedan kan avläsas vid avslutad mätning.
 4. Slutrapport:

  • När mätperioden är klar, avläs resultatet från radonmätaren. Detta kan vara i form av en genomsnittlig radonhalt, vanligtvis uttryckt i enheter som becquerel per kubikmeter (Bq/m³) eller picocurie per liter (pCi/L).
 5. Bedöm resultatet:

  • Jämför det uppmätta resultatet med rekommenderade riktlinjer och gränsvärden för radonhalter i inomhusluften. Gränsvärden kan variera mellan olika länder och regioner, men vanligtvis ligger de mellan 100 och 200 Bq/m³ (eller 2,7 till 5,4 pCi/L).
  • Om resultatet är över gränsvärdena kan det vara nödvändigt att vidta åtgärder för att minska radonexponeringen.
 6. Åtgärder vid behov:

  • Om resultatet visar höga radonhalter, bör du överväga att vidta åtgärder för att minska radonexponeringen. Det kan inkludera installation av ett radonavledningssystem eller andra radonreducerande åtgärder.
 7. Uppföljning:

  • För att säkerställa att radonhalterna förblir på en säker nivå är det klokt att utföra regelbundna radonmätningar eller övervaka radonhalten över tid.

Det är viktigt att använda en godkänd och kalibrerad radonmätare och att följa tillverkarens rekommendationer för mätningen. Dessutom kan det vara bra att rådgöra med en radonprofessionell om du är osäker på resultaten eller behöver hjälp med att vidta åtgärder för att minska radonexponeringen.

Vad kostar en radonmätning för en villa?

Kostnaden för en radonmätning för en villa kan variera beroende på flera faktorer, inklusive var du befinner dig geografiskt, vilken typ av radonmätenhet du använder och om du anlitar professionell hjälp. Här är några faktorer att beakta när det gäller kostnaden för en radonmätning:

 1. Typ av mätare: Det finns olika typer av radonmätare tillgängliga, inklusive elektroniska kontinuerliga mätare och passiva korttidsmätare. Elektroniska kontinuerliga mätare tenderar att vara dyrare att köpa eller hyra än passiva korttidsmätare.

 2. Hyra eller köp: Du kan välja att hyra eller köpa en radonmätare. Att köpa en mätare kan vara en engångsinvestering som är dyrare upfront, medan hyra kan vara ett alternativ om du bara behöver göra mätningen en gång.

 3. Professionell hjälp: Om du inte känner dig bekväm med att utföra mätningen själv, kan du anlita en professionell radonmätningsfirma. Denna tjänst kan vara mer kostsam än att göra mätningen på egen hand.

 4. Geografisk plats: Kostnaden för radonmätning kan variera beroende på var du bor. I vissa regioner kan det finnas olika prissättningar och tillgänglighet för radonmätningsenheter och tjänster.

 5. Antal mätningar: Om du planerar att göra flera radonmätningar i olika delar av din villa, kommer kostnaden att variera beroende på antalet enheter eller mätningar som krävs.

 6. Uppföljningsmätningar: Om resultatet från den första mätningen indikerar höga radonhalter, kan du behöva göra uppföljningsmätningar för att verifiera resultaten. Detta kan också öka kostnaderna.

För att få en exakt uppfattning om kostnaden för en radonmätning för din villa är det bäst att kontakta lokala radonmätningsföretag eller återförsäljare av radonmätare för att begära prisuppgifter och jämföra kostnader. Kom ihåg att det är viktigt att använda en godkänd och kalibrerad radonmätare och att följa riktlinjerna för korrekt mätning för att få pålitliga resultat.

Slutord om radonmätning

En radonmätning ger både säljare och köpare av ett objekt en övervakning av nivån av radongas i lägenheten eller huset. Det är vanligt att göra en radonmätning vid försäljning av bostad precis som man gör en överlåtelsebesiktning eller ett flyttstäd.

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.