BraBesiktning

Kontrollansvarig

Att boka en kontrollansvarig har aldrig varit enklare.

Jämför offerter från besiktningsföretag - Kostnadsfritt.

Jämför gratis besiktningar

Samla in och jämför offerter från kvalitetssäkrade besiktningsföretag på Sveriges största oberoende besiktningsportal.

5/5

Skapa din förfrågan på under 2 minuter

Så här fungerar BraBesiktning
1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en Kontrollansvarig.

Kontrollansvarig

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig (KA) ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Bland annat så ska en KA hjälpa dig att ta fram ett förslag på en kontrollplan. Utöver det så ska en kontrollansvarig även säkerställa att kontrollplanen följs samt vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och övriga kontroller. Slutligen ska KA även skriva ett utlåtande vilket fungerar som ett underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Tanken med en kontrollansvarig är att vi ska få bättre kvalitet i våra byggnader. Nedan finner ni några av de saker som en KA ska göra:

  • Upprätta förslag på en kontrollplan tillsammans med dig
  • Säkerställa att planen och bestämmelser efterföljs
  • Delta vid tekniskt samråd på byggnadsnämnden
  • Delta vid besiktningar och andra kontroller
  • Delta vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och även dokumentera dessa
  • Ta fram och ge ett utlåtande till dig och byggnadsnämnden. 
  • Utlåtandet fungerar som underlag för slutbeskedet som du måste ha innan du får bosätta dig och flytta in i byggnaden

Behöver jag en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig kan behövas när du ska bygga, riva eller utföra markarbeten. Om du bara ska utföra mindre ändringar av exempelvis ett en- och tvåbostadshus  så behöver du oftast ingen kontrollansvarig. När du har ett projekt som inte kräver anmälan eller lov behöver du aldrig en kontrollansvarig.

När du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller ej så är det kommunens bygglovsverksamhet som avgör om det krävs eller ej. 

Vem kan vara kontrollansvarig?

Vem som helst kan inte vara kontrollansvarig (KA). En anlitad kontrollansvarig måste vara certifierad. Detta kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att endast personer som är certifierade får agera som kontrollansvarig. 

Utöver certifiering så måste den kontrollansvarige ha en självständig ställning. Det innebär att er KA inte får vara nära släkt med den som utför arbetet. Han eller hon får heller inte arbeta på samma företag som utför arbetet.

Hur blir man certifierad?

För att bil en certifierad KA så kräver det erfarenhet, kunskap samt lämplighet för den specifika uppgiften. Själva certifieringen får inte utföras av vem som helst heller. Den måste utföras av ett certifieringsorgan. Det innebär ett företag som har ackrediterats för specifikt denna uppgiften av myndigheten Swedac.

När kommer den kontrollansvarige in i byggprojektet?

När byggherren lämnar in sin ansökan om bygglov, alternativt gör en anmälan till byggnadsnämnden, ska det finnas förslag på vem som ska vara KA för projektet. Därefter är det upp till byggnadsnämnden att besluta vem som ska vara KA för projektet.

Övrig information

Kontrollansvarig är ett begrepp som trädde i kraft i plan- och bygglagen år 2011. Som vi nämnt tidigare så ska en kontrollansvarig hjälpa byggherren att upprätta en korrekt kontrollplan för det specifika bygget. 

Om du gör en ny- eller tillbyggnad som är större än 50 kvadratmeter brukar det krävas en KA. Även för mindre byggnationer som innebär en större förändring i den bärande konstruktionen eller våtrum kan behöva en KA.

När man bygger ett komplementbostadshus enligt attefallsreglerna som är en självständig och fristående byggnad behöver du också en kontrollansvarig. 

Vem är ansvarig - Byggherre eller Kontrollansvarig?

Du som för egen räkning utför eller låter utföra arbetet är så kallad byggherre. Det är du som byggherre (oavsett större byggprojekt eller ett villabygge) som bär det yttersta ansvaret. Det är alltså byggherren som ansvarar för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att samtliga nödvändiga tillstånd finns på plats. 

Utöver det så är det du som byggherre som är ansvarig för att bygglov söks, alternativt att en anmälas görs. 

Slutligen, det är alltså byggherren som är ytterst ansvarig för att alla regler följs även om man anlitat en kontrollansvarig.

Olika behörighetsnivåer

Det finns två olika behörighetsnivåer för en KA. Nedan har vi listat de två olika samt en beskrivning av respektive behörighetsnivå.

Behörighetsnivå N

Nivå N innefattar ett projekt av normal art. Exempel på projekt som innefattas inom ”N” är nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller två-bostadshus. Utöver det så innefattar det även en ändring i alla slags byggnader.

Behörighetsnivå K

Nivå K innefattar projekt av komplicerad art. Exempel på projekt som innefattas inom ”K” är nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar. Nivå K innefattar även dessa utföranden på vindkraftverk.

Regler om KA

Det finns tydliga regler och lagar gällande kontrollansvarig. Du hittar alla regler i plan- och bygglagen (även kalllad PBL) samt i plan- och byggförordningen (PBF).

Det finns även mer detaljerade föreskrifter och regler samt allmänna råd. Dessa kan du finna hos Bovekret (KA 4 och KAAR 1).  

Så blir du kontrollansvarig

Går du i planer på att bli en KA så rekommenderar vi att läsa mer hos Boverket. Där finner du information om hur du går tillväga för att bli KA samt vilka certifieringar och behörigheter som behövs. Läs mer på Boverket: