BraBesiktning

Kontrollansvarig

Att boka en kontrollansvarig har aldrig varit enklare.

Jämför offerter från besiktningsföretag - Kostnadsfritt.

Jämför gratis besiktningar

Samla in och jämför offerter från kvalitetssäkrade besiktningsföretag på Sveriges största oberoende besiktningsportal.

5/5

Skapa din förfrågan på under 2 minuter

Så här fungerar BraBesiktning
1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en Kontrollansvarig.

Kontrollansvarig

Vad gör en kontrollansvarig?

Om du planerar att bygga, riva eller utföra markarbeten kommer du troligen att behöva en kontrollansvarig, KA. I de flesta fall krävs det inte när det gäller mindre ändringar av ett en- eller tvåbostadshus. En kontrollansvarig behövs inte heller om åtgärden inte kräver några särskilda tillstånd eller anmälan.

EU:s tjänstedirektiv kräver att den kontrollansvarige som anlitas måste ha en certifiering för att utföra sina arbetsuppgifter. Endast personer som har erhållit en certifiering är berättigade att utföra de arbetsuppgifter som kontrollansvariga ska utföra. Det är viktigt att se till att den man anlitar har den nödvändiga certifieringen för att säkerställa att jobbet utförs på ett korrekt sätt.  Alla ansluta aktörer brabesiktning är certifierade. 

Kontrollansvarigens främsta uppgift är att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Han eller hon kommer att hjälpa dig att ta fram en kontrollplan som är tillämplig för projektet. Den kontrollansvarige kommer också att se till att kontrollplanen följs, delta i det tekniska samrådet, utföra besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. För att säkerställa att kontrollansvarige har en självständig ställning, får de inte vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Kontrollansvarig

Att arbeta som Kontrollansvarig (KA) innebär att man hjälper byggherren att uppfylla kraven i bygglagstiftningen. Det innebär att man ser till att utarbeta en kontrollplan som ska uppfylla de lagstadgade kraven, samt att man är med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Man skriver även ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Kontrollansvariga är alltså en viktig del i bygg-, rivnings- och markåtgärder som säkerställer att projektet uppfyller lagstadgade krav.

Vem kan vara kontrollansvarig (KA)?

För att bli certifierad KA (kontrollansvarig) måste man ha viss teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom byggområdet samt ha lämplighet för uppgiften. Även om en person inte har formell teoretisk utbildning, kan han/hon ändå bli certifierad om personen har minst tio års erfarenhet. Personen måste också ha god kunskap om bland annat PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan- och byggförordningen), BBR (Boverkets byggregler), EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) och Kontrollplaner.

Certifiering med olika behörigheter

Certifiering är en process som gör att en kontrollansvarig person blir godkänd av lag att utföra ett specifikt arbete. Certifieringen utfärdas endast av certifieringsorgan som har ackrediterats av myndigheten Swedac. Det finns två olika certifieringsbehörigheter att välja mellan. Behörighet N möjliggör att man kan arbeta med projekt relaterade till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus med högst två våningar samt andra typer av byggnader med högst två våningar. Det ger även rätt att ändra inom alla typer av byggnader, samt att bygga idrottsplatser.

Olika behörighetsnivåer

Det finns två olika behörighetsnivåer för en KA. Nedan har vi listat de två olika samt en beskrivning av respektive behörighetsnivå.

Behörighetsnivå N

Behörighet N innebär rätt att arbeta med projekt av normal art, vilket kan omfatta alla typer av byggnader och anläggningar, inklusive nya, tillbyggda, ombyggda eller rivna hus, samt flerbostadshus med högst två våningar. Dessutom kan det handla om ändringar av alla typer av byggnader och anläggningar, inklusive idrottsplatser.

Behörighetsnivå K

Behörighet K ger möjlighet att arbeta med projekt som kräver specifik kompetens för att slutföras. Det kan inkludera nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar, kabinbanor, radio- eller telemaster och vindkraftverk. Dessutom kan det handla om arbeten med fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller projekt med byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet. Det kan även vara projekt med byggnader och anläggningar med stora spännvidder.

Så blir du kontrollansvarig

Går du i planer på att bli en KA så rekommenderar vi att läsa mer hos Boverket. Där finner du information om hur du går tillväga för att bli KA samt vilka certifieringar och behörigheter som behövs. Läs mer på Boverket: 

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.