BraBesiktning

Energianalys

Att boka en energianalys har aldrig varit enklare.

Jämför offerter från besiktningsföretag - Kostnadsfritt.

Jämför gratis besiktningar

Samla in och jämför offerter från kvalitetssäkrade besiktningsföretag på Sveriges största oberoende besiktningsportal.

5/5

Skapa din förfrågan på under 2 minuter

Så här fungerar BraBesiktning
1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en Energianalys.

Energianalys - så sparar du på elräkningarna

En energianalys är inte bara en granskning av er energiförbrukning – det är en nyckel till en mer hållbar och kostnadseffektiv framtid. Genom att analysera era system för värme, ventilation, kyla och andra installationer, kan man identifiera potentiella förbättringsområden.

Med hjälp av en energianalys får ni en heltäckande bild av er energistatus samt skräddarsydda åtgärdsförslag, komplett med lönsamhetsberäkningar. Allt för att ni ska kunna säkerställa att ni inte bara sparar pengar, utan även minskar er miljöpåverkan för en grönare morgondag.

Vad är en energianalys?

Energianalys är en systematisk process för att granska och analysera en byggnads-, eller anläggnings energiförbrukning. Syftet med denna analys är att förstå var, hur och varför energi förbrukas, och på så vis identifiera möjligheter till förbättringar och besparingar. En energianalys är en mer omfattande tjänst än en energideklaration.

En grundlig energianalys kartlägger alla energirelaterade flöden och system, från uppvärmning och belysning till ventilation och kyla. Detta görs ofta med hjälp av avancerade mätinstrument och programvara för att ge en så detaljerad bild som möjligt av den aktuella energisituationen.

Resultatet av en energianalys är inte bara en inventering av nuvarande energiförbrukning. Det är framförallt en insikt i hur förbrukningen kan optimeras. Det kan handla om allt från att byta till energieffektiva apparater eller justera inställningar i befintliga system, till att genomföra större infrastrukturella förändringar.

Förutom de uppenbara ekonomiska fördelarna med att minska energikostnaderna, bidrar en effektiv energianvändning också till en minskad miljöpåverkan. I en tid där hållbarhet och miljömedvetenhet är högt prioriterat, är energianalys ett viktigt verktyg för både företag och privatpersoner som strävar efter att göra medvetna och ansvarsfulla val. Det finns ingen lag att du måste göra en energianalys men det är något som rekommenderas.

Viktiga miljöaspekter att tänka på vid en analys av din energiförbrukning

Varför ska man göra en energianalys?

Att förstå sitt energibehov och hur man använder energi är av stor betydelse i dagens samhälle. Inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan också för miljön och hållbarhet. En energianalys kan verka som en initierad teknisk process, men de fördelar den medför är konkreta och mätbara på många nivåer.

Ekonomiska fördelar

 • Minska energikostnaderna: Genom att identifiera områden där energiförbrukningen är ineffektiv kan man snabbt vidta åtgärder som direkt sänker månads- och årsutgifterna för energi.
 • Förlängd livslängd för utrustning: Effektiv energianvändning kan minska slitage på maskiner och utrustning, vilket kan förlänga deras livslängd och minska underhålls- och ersättningskostnader.
 • Stöd och bidrag: I många länder och regioner finns det ekonomiska incitament, i form av bidrag eller skattelättnader, för företag och individer som aktivt arbetar för att minska sin energiförbrukning. I Sverige erbjuder bl.a. flertalet banker Grönt Bolån vilket innebär att du kan få en rabatt på ditt bolån (ränta) om du sänker din energiförbruktning.

Miljömässiga fördelar

 • Minska koldioxidutsläppen: Energiförbrukning är en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Genom att optimera energianvändningen kan man bidra till en väsentlig minskning av dessa utsläpp.
 • Bidra till ett hållbart samhälle: Aktiva steg mot effektiv energianvändning visar engagemang för miljön och kan göra en organisation eller individ till en förebild inom hållbarhet.
 • Skydda naturresurser: Mindre energiförbrukning innebär ofta en minskad användning av naturresurser, vilket hjälper till att bevara dem för framtida generationer.

Vad innehåller och omfattar en energianalys?

 •  
 • Karaktäristik av byggnaden samt dess klimatskydd (t.ex. väggar, dörrar, fönster)
 • Undersökning av det upplevda inomhusklimatet
 • Översikt över värmesystemets effektivitet och energiförbrukning
 • Uppgifter kring elsystemets effekt och energikonsumtion
 • Information om VA-systemet (vatten och avlopp) samt dess vattenanvändning
 • Redogörelse för de använda ventilationssystemen
 • Om fastigheten är försedd med kylning ges uppgifter om dess effekt och energikonsumtion
 • Presentation av styrnings- och regleringssystem
 • Genomgång av genomförda inspektioner från myndigheter, såsom Energideklaration, OVK (obligatorisk ventilationskontroll), AFS rörande trycksatta system, Köldmedia och liknande.
 
Spara på miljön genom att göra en grundlig energianalys

Verktyg och metoder för energianalys

I takt med att intresset för energianalys och effektiv energihantering har vuxit, har också en rad verktyg och metoder utvecklats för att underlätta och förbättra processen.

 • Energiövervakningssystem: Dessa system samlar in realtidsdata om energiförbrukning och hjälper till att identifiera avvikelser eller ineffektiviteter i realtid.
 • Termografiska kameror: Med hjälp av dessa kan man visualisera värmeutsläpp och upptäcka ställen där värme kan läcka ut.
 • Simuleringsprogramvara: Genom att mata in data om en byggnad eller anläggning kan dessa program simulera hur energi används och var potentiella besparingar kan göras.
 • Belysningskalkylatorer: Specialiserade verktyg för att beräkna och optimera belysning i olika miljöer.
 • Energiintensitetsanalyser: Jämför energiförbrukningen med ytan av en byggnad, produktionen i en fabrik, eller andra relevanta mått för att få en djupare förståelse för energiprestanda.

Vanliga misstag att undvika

Även om energianalys är ett kraftfullt verktyg, finns det fallgropar som bör undvikas för att säkerställa korrekta och användbara resultat.

 • Otillräcklig datainsamling: Utesluter man viktiga datakällor eller inte mäter över tillräckligt lång tid kan det leda till missvisande resultat.
 • Överblicka små energikällor: Många små ineffektiviteter kan tillsammans addera upp till stora energiförluster.
 • Förbise beteendefaktorer: Teknik och utrustning är viktiga, men människors beteenden och rutiner spelar också en stor roll i energiförbrukning.
 • Inte följa upp: Efter att åtgärder har vidtagits, är det avgörande att följa upp för att se om de verkligen har haft önskad effekt.
 • Förlita sig enbart på teknik: Teknik är ett hjälpmedel, inte en lösning i sig. Expertbedömning och förståelse för den unika situationen är nyckelkomponenter i en framgångsrik energianalys.
Spara på miljön genom att göra en grundlig energianalys
Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.