OLIKA TYPER AV ENERGIKLASSER

Olika typer av energiklasser

I den här artikeln har vi listat sju typer av energiklasser för byggnader. De sju olika energiklasserna utgår från det krav som ställs på byggnader idag. Kraven finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och är beroende av byggnadens typ, om den uppvärmd via el eller ej, samt var byggnaden ligger geografiskt i Sverige. Fastighetens energiklass anges i er energideklaration

Viktigt att ha i åtanke är att energideklarationer utförda innan januari 2014 inte har någon energiklass. Detta då energiklassning infördes i energideklarationer först den 1 januari 2014.

Olika typer av energiklasser

Det finns sju stycken energiklasser för byggnader och de klassas från A-G, där A står för en låg och effektiv energianvändning och G för en hög användning och mindre energieffektivt.

Innan vi hoppar in på de olika energiklasserna är det viktigt att förstå nedan förkortningar.

  • EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
  • ≤ = mindre än eller lika med
  • > = mer än

Energiklass A

Energiklass A = Energiprestandan (EP) är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass B

Energiklass B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass C

Energiklass C = Energiprestandan (EP) är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.

Energiklass D

Energiklass D = Energiprestandan (EP) är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass E

Energiklass E = Energiprestandan (EP) är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass F

Energiklass F = Energiprestandan (EP) är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklass G

Energiklass G = Energiprestandan (EP) är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Fastigheters energiklassning jämfört med andra energiklasser

En energiklassning för en byggnad eller fastighet är av samma typ som kylskåp, tv-apparater m.m. Det sagt så finns det en väldigt viktig skillnad. Dessa kylskåp och TV apparater säljs nästan enbart som nya moderna produkter och de flesta av dessa apparater har därför en energiklass mellan A-C. 

När vi istället kommer till byggnader så är de flesta äldre och således få en sämre energiklass i jämförelse med de andra produkterna. Därför hamnar många byggnaders energiklass mellan D-G.

Missa inte att göra er Energideklaration

Det är lag på att utföra en energideklaration (läs mer här) och därför är det av största vikt att ni inte missar att utföra er energideklaration. Vi rekommenderar därför att ha bra koll på er underhållsplan och se till att samla in och jämföra offerter från olika besiktningsföretag i god tid. 

På BraBesiktning kan ni samla in offerter från flera certifierade besiktningsföretag genom ett och samma formulär – helt kostnadsfritt för dig som beställare.

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.