Olika typer av ventilationssystem

Olika typer av ventilationssystem

I den här artikeln har vi listat några olika typer av ventilationssystem. Det är viktigt att förstå och veta vilken typ av ventilationssystem er fastighet använder och även hur ofta ni behöver utföra en obligatorisk ventilationskontroll (även känt som en OVK besiktning). En OVK ska alltid utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Därefter ska det utföras regelbundet med olika tidsintervall beroende på vad det är för fastighet. 

Olika typer av byggnader och ventilationssystem

Här finner ni en lista på olika typer av fastigheter samt hur ofta de ska utföra en OVK besiktning.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

  • 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.

  • 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.

  • 6 års intervall

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

  • Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Vad betyder de olika förkortningarna?

Ventilationssystem är ofta förkortade med endast någon bokstav och ibland kan det vara svårt att veta vad de betyder. Nedan finner du en lista av de olika ventilationssystemen och deras förkortningar.

S-ventilation = självdragsventilation.

F-ventilationfläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilationfläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilationF-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilationFT- ventilation med värmeåtervinning.

Viktigt att göra en OVK besiktning vid rätt tillfälle

Det är alltid viktigt att göra en OVK besiktning i tid och inom rätt tidsintervall. Vi rekommenderar er alltid att följa er underhållsplan för att säkerställa att er fastighet följer både lagen och rekommendationer.

Om ni behöver hitta ett företag som utför obligatoriska ventilationskontroller så rekommenderar vi även att alltid jämföra flera företag och deras offerter. Detta så att ni kan känna er bekväma med att ni får ett marknadsmässigt pris och att det blir fackmannamässigt utfört. 

Hos BraBesiktning kan ni enkelt samla in offerter från certifierade besiktningsföretag. Dessutom är det helt kostnadsfritt för dig som beställare.

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.