Därför behövs en underhållsplan

Därför behövs en underhållsplan

I detta inlägg kommer vi förklara fördelarna med att upprätta en underhållsplan för er bostadsrättsförening eller fastighet. Att köpa en villa eller en bostadsrätt är för många den största investeringen som man kan göra, därför är det självklart att ta hand om fastigheten på ett hållbart sätt. Både ekonomiskt och miljömässigt.

Syfte med underhållsplan

Det faktiska syftet och behovet av en underhållsplan är att vara redo inför kommande behov och ha en tydlig bild av kostnader som dessa underhållsarbeten utgör. Med hjälp av underhållsplanen kan t.ex. styrelsen i en bostadsrättsförening få en tydlig överblick på kommande underhållsbehov och på så vis sprida ut kostnaderna för arbetet under en lång tidsperiod.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är ett dokument som beskriver hur en bostadsrättsförening ska underhålla sin fastighet. Planen innehåller information om vilka underhållsåtgärder som ska utföras, när de ska utföras och hur mycket de kommer att kosta. Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för bostadsrättsföreningar när det gäller att hålla koll på underhållsbehovet och budgeten för underhåll.

Hur ofta ska den uppdateras?

En underhållsplan är ett levande dokument, det vill säga att den bör uppdateras regelbundet för att hålla reda på aktuella underhållsbehov. Det är dock inte alltid lätt att veta hur ofta en underhållsplan ska uppdateras. Som regel brukar man säga att den bör uppdateras minst en gång per år, men det finns inget sätt att garantera att underhållsbehovet inte förändras mellan uppdateringarna. Därför är det viktigt att bostadsrättsföreningar håller koll på underhållsbehoven och ser till att underhållsplanen blir aktuell.

Hur gör man en underhållsplan?

Det finns flera olika sätt att ta fram en underhållsplan. En vanlig metod är att anlita en byggnadsinspektör eller underhållsingenjör, som går igenom fastigheten och tar fram en lista över underhållsåtgärder. Detta kan vara ett bra alternativ för bostadsrättsföreningar som inte har kunskap inom området, eller för stora och komplexa fastigheter. Andra metoder för att ta fram en underhållsplan inkluderar att använda sig av programvaror eller tjänster, eller att utföra en enkel självinspektion av fastigheten.

Vad passar oss?

Det är viktigt att bostadsrättsföreningar väljer en metod för underhållsplanering som passar deras behov och budget. För små och enkla fastigheter kan det räcka med att göra en enkel självinspektion, medan större och mer komplexa fastigheter kanske behöver anlita en professionell underhållsingenjör eller använda sig av programvaror eller tjänster. Oavsett vilken metod man väljer, är det viktigt att underhållsplanen uppdateras regelbundet för att säkerställa att den är aktuell och anpassad till fastighetens underhållsbehov.

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.