Besiktning innan husköp

Besiktning innan husköp

Utforska vikten av besiktning innan husköp, vad som ingår i en besiktning, samt tips för att tolka besiktningsprotokollet. Förbered dig för ett tryggt husköp. Innan vi fortsätter är det viktigt att veta att en husbesiktning även ofta kallas för överlåtelsebesiktning.

Varför är besiktning innan husköp så viktigt?

Att köpa ett hus är för många den största investeringen i livet. Därför är det avgörande att veta exakt vad man köper. En besiktning innan husköp ger en objektiv och detaljerad bild av husets skick. Genom besiktningen kan potentiella problem och brister upptäckas tidigt, vilket kan undvika framtida kostsamma reparationer. Dessutom kan upptäckta brister användas som förhandlingsverktyg när det kommer till priset.

Vad ingår i en standard husbesiktning?

En standard husbesiktning innefattar ofta en noggrann granskning av husets viktigaste delar: grund, tak, väggar, fönster och dörrar, VVS (vatten, ventilation, sanitet), elinstallationer och eventuella andra byggnader på fastigheten, som garage eller förråd. Besiktningsmannen kommer att leta efter tecken på skador, slitage och konstruktionsfel, samt kontrollera att allt uppfyller gällande byggnadsnormer. Se gärna till att er besiktningsman har certifikat och färsäkringar, exempelvis från SBR.

Vanliga fel och brister som upptäcks under besiktningar.

Vissa problem är vanligare än andra när det kommer till en besiktning innan husköp. Det kan röra sig om fukt i källaren, dålig ventilation, sprickor i fasaden, problem med elinstallationer eller äldre VVS-system som närmar sig slutet av sin livslängd. Äldre hus kan också ha material som inte längre är tillåtna i nybyggnation, som exempelvis asbest.

Så förbereder du dig inför en husbesiktning.

För att få ut mesta möjliga av besiktningen bör huset vara väl förberett. Se till att alla utrymmen är lättillgängliga för besiktningsmannen, inklusive vind, källare och andra utrymmen som normalt kan vara låsta. Om du är säljare, se till att ha relevanta dokument till hands, som tidigare renoveringsdetaljer eller garantier. Som köpare, förbered en lista med frågor eller specifika områden du är särskilt orolig över.

Hur tolkar du besiktningsprotokollet och nästa steg efter besiktning.

Efter besiktningen får du ett besiktningsprotokoll som detaljerat listar alla upptäckta brister och anmärkningar. Det är viktigt att noggrant gå igenom detta dokument och förstå all information. Om du är osäker på något, tveka inte att fråga besiktningsmannen för klarhet. Efter att ha granskat protokollet kan du fatta beslut om eventuella förhandlingar med säljaren, planera för framtida renoveringar eller, i värsta fall, överväga om husköpet är rätt beslut för dig.

Boka en husbesiktning

Några av våra mest populära orter att boka en husbesiktning på är:

Om ni önskar se alla orter vi hjälper er att boka husbesiktningar på kan ni göra det här.

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.