Vi matchar beställare med kvalitetssäkrade besiktningsföretag. Helt gratis!

OVK-Besiktning

Att boka en OVK-Besiktning har aldrig varit enklare.

Så här fungerar BraBesiktning

1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en OVK-Besiktning.

Vad är en OVK-Besiktning?

Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och precis som det låter så antyder det att denna besiktningstjänst är obligatorisk att genomföra enligt Svensk lag. Lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer från tidigt 1990-tal och resulterade från att man under tidigare decennierna hittade och uppmärksammade en alltmer sämre inomhusmiljö i oerhört många offentliga lokaler men även i flerfamiljshus. Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra offentliga lokaler fick riksdagen och regeringen att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK.

För att summera lagen enkelt så behöver alla byggnader i Sverige genomföra en OVK-besiktning med regelbundna intervaller. Det finns undantag och detta är småhus för en eller två familjer som redan är utrustade med till- samt frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX- eller FX-ventilation). Dessa hus behöver endast besiktigas en gång och det är i samband med installationen av ventilationen. Utöver detta undantag så finns det krav, enligt svensk lag, att alla byggnader behöver utföra en OVK-besiktning.

Anledningen till att man utför en obligatorisk ventilationskontroll (OVK-besiktning) är att förbättra inomhusmiljön för medmänniskor som antingen bor eller vistas i fastigheterna. Utöver det så är även OVK-besiktningen ett fantastiskt verktyg för fastighetsägaren själv. Fastighetsägare får information om hur ventilationen i byggnaden ser ut och detta kan hjälpa att förebygga och skydda fastigheten mot allvarliga skador såsom mögel och fukt.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är reglerat i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.

När ska en OVK-Besiktning utföras?

En OVK-besiktning måste alltid utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk, d.v.s. precis när det har installerats. I majoriteten av fastigheterna ska man därefter göra regelbundna OVK-besiktningar.

Hur ofta en OVK-besiktning ska utföras beror på vilken typ av fastighet det gäller. Intervallet på hur ofta man enligt lag måste göra en obligatorisk ventilationskontroll är mellan 3-6 år. Mer detaljerad information på vad som gäller för er byggnad finner ni nedan.

– I förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande offentliga lokaler så ska en OVK-besiktning utföras vart tredje år (3 år). Det spelar ingen roll vilket ventilationssystem som finns i fastigheten utan man måste genomföra ventilationskontrollen vart tredje år för att säkerställa att det är god ventilation i byggnaden då det är många människor som vistas i samma rum under en längre tid. Dessutom är det oerhört viktigt att göra detta på sjukhus för att förhindra att sjukdomar och bakterier sprids genom ventilationssystemen.

– Det finns även andra byggnader som också måste genomföra en OVK-besiktning vart tredje år (3 år). Dessa är flerbostadshus, kontor (även kontor i industribyggnader), samt andra sorters personalutrymmen där det finns fläktventilation för både från- och tilluft. Sådan fläktventilation kan kallas FT-ventilation eller FTX ventilation.

– I samma sorts fastigheter som ovan fast där det istället finns självdragsventilation, fläktventilation för frånluft alternativt frånluftsventilation med värmeåtervinning så behöver man endast genomföra en OVK-besiktning vart sjätte år (6 år).

I bostadshus (en- och tvåbostadshus) där man har mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning alternativt mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning så måste ventilationssystemet OVK-besiktigas när det tas i bruk. Därefter finns det ingen lag som kräver att man gör en OVK men vi rekommenderar alltid att genomföra en ventilationskontroll även för dessa fastigheter för att säkerställa att luften är bra.

Vad kostar en OVK-Besiktning?

Det är svårt att ge en exakt kostnad för en OVK-besiktning då priset beror på omfattningen av ventilationskontrollen. Kostnaden för en OVK-besiktning beror exempelvis på vilken typ av fastighet samt ventilationssystem det handlar om. En OVK-besiktning av ett enklare ventilationssystem i ett mindre bostadshus bör inte kosta mer än ett par tusen kronor medan en besiktning i ett flerfamiljshus med flera lägenheter givetvis blir dyrare. Detsamma gäller självklart offentliga lokaler där priset helt speglas av omfattningen på ventilationskontrollen.

Det finns många besiktningsföretag som erbjuder fasta priser för OVK-besiktningar i flerfamiljshus med upp till ett visst antal lägenheter. Andra OVK-specialister tar ett fast pris per lägenhet och på så sätt blir det lättare för dig som fastighetsägare att förutse kostnaden

Vi på BraBesiktning rekommenderar alltid att ta in offerter från flera olika besiktningsföretag för att jämföra priser och företagen innan ni bestämmer vilket företag ni ska anlita för er OVK-besiktning..

Att tänka på vid OVK-Besiktning.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en obligatorisk ventilationskontroll genomförs enligt lagen. Det spelar ingen roll vem som nyttjar fastigheten utan hela ansvaret för att genomföra en OVK ligger hos fastighetsägaren. Det är även denne person som ansvarar för att eventuella brister eller fel med ventilationen åtgärdas inom snar framtid.

Skulle man hitta problem under ventilationskontrollen och detta inte kan åtgärdas inom bestämd utsatt tid så kan det leda till ett vite för fastighetsägaren. Då är det Byggnadsnämnden som ansvarar för uppföljningen.

Övrig information - OVK-Besiktning.

Anlita endast certifierade OVK-besiktningsmän
Det är oerhört viktigt att enbart anlita certifierade besiktningsmän med kompetens för att säkerställa att ert ventilationssystem fungerar som det ska enligt lagen. Det finns rutiner för OVK-besiktningar och hur de ska gå till. Fastighetsägaren får ett protokoll samt ett intyg på att en ventilationskontroll har genomförts och utöver det skickas även en kopia till tillsynsmyndigheten. Detta intyget måste placeras så att det är synligt i fastigheten.

OVK-besiktningen är en investering
Ett ventilationssystem som fungerar innebär energibesparing vilket är väldigt viktigt för fastighetsägare. Därför kan en OVK-besiktning betala sig själv om den resulterar i att ventilationssystemet hålls uppdaterat och säkerställer bra ventilation.
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Hos BraBesiktning kan ni samla in och jämföra offerter för OVK Besiktningar.

Läs mer om en OVK-Besiktning.

Externa källor om OVK-Besiktning:

Gratis offerter för besiktnignar

Hitta besiktningsföretag och jämför offerter. Helt gratis!

Magnus Carlsson
Läs mer
Fantastisk plattform! Vi samlade in flera offerter för ett och samma besiktningsjobb. Vi fick svar från olika företag och valde därefter det som passade vårt uppdrag bäst.
Anette Torbjörnsson
Läs mer
Jag fick ansvaret för att boka en Energideklaration för vår BRF. Gjorde en offertförfrågan på BraBesiktning och fick snabbt svar från tre olika företag som kunde genomföra jobbet. Supersmidigt!
Gustav Blixtfeldt
Läs mer
Det var på tiden att någon digitaliserade besiktningsbranschen! Skulle upphandla en entreprenadbesiktning och testade att göra det via BraBesiktning. Allt gick väldigt bra och fick svar från flera olika entreprenörer. Rekommenderas starkt!
Föregående
Nästa