BraBesiktning

Underhållsplan BRF

Att boka en Underhållsplan till er BRF har aldrig varit enklare.

Jämför offerter från besiktningsföretag - Kostnadsfritt.

Jämför gratis besiktningar

Samla in och jämför offerter från kvalitetssäkrade besiktningsföretag på Sveriges största oberoende besiktningsportal.

5/5

Skapa din förfrågan på under 2 minuter

Så här fungerar BraBesiktning
1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en Underhållsplan BRF.

Vad är en Underhållsplan?

Underhållsplanen är ett viktigt styrelsedokument som kan vara till stor hjälp under alla renoverings- och underhållsprojekt. Den beskriver fastigheten, när och hur underhåll ska utföras samt kostnaderna för arbetet.

Underhållsplanen är en sammanställning över fastighetens olika delar och de åtgärder som föreningen planerar att genomföra och finansiera med egna medel genom avsättning till den yttre fonden. Planen delas in i en teknisk och en ekonomisk del och bör sträcka sig minst 20 år framåt i tiden. Underhållsplanen är ett levande dokument som bör uppdateras årligen inför budgetarbetet. Det är till stor hjälp för styrelsen när de ska identifiera vilket underhålls-behov som finns, när åtgärder ska ske och ungefär vad de kommer att kosta.

 • Föreningens viktigaste styrdokument.
 • Beskriver åtgärderna och kostnaderna.
 • Förebygger katastrofer och onödiga utgifter.
 • Håller driftkostnaderna på en rimlig nivå.
 • Påverkar fastighetens försäkringspremie.
 • Ökar trivseln och värdet i bostadsrätterna.

När ska en Underhållsplan till en BRF utföras?

Underhållsplanen är grunden för föreningens ekonomiska planering och det absolut viktigaste styrdokumentet. Ändå saknar många bostadsrättsföreningar en underhållsplan. Förr eller senare måste taket läggas om, stammar för vatten och avlopp bytas eller renoveras, fasaden underhållas och innergården rustas upp. Om ni inte har något dokument för underhållsplanering idag, se till att få en upprättad så snart som möjligt.

Vad kostar en Underhållsplan för en BRF?

Priset varierar beroende på omfattning och vad som ska ingå i underhållsplanen. Ta in anbud från flera företag och jämför priserna innan ni beställer tjänsten. Vi rekommenderar även att läsa omdömen om de olika besiktningsföretagen när ni tar in flera olika offerter. På så sätt kan ni jämföra och se vad andra har haft för erfarenheter av respektive företag.

Varför behöver man en underhållsplan i sin BRF?

En underhållsplan är ett dokument som beskriver vilka underhållsåtgärder som ska utföras för att hålla en fastighet i gott skick. Underhållsplanen innehåller information om hur ofta olika underhållsåtgärder ska utföras, vilken typ av underhåll som krävs och vem som är ansvarig för att utföra underhållet. En underhållsplan är ett viktigt verktyg för att planera och genomföra underhåll på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Behöver man uppdatera en underhållsplan?

Ja. Underhållsplanen ska uppdateras regelbundet och anpassas efter förändringar i fastigheten eller underhållsbehovet. Det är viktigt att alla som arbetar med underhåll av fastigheten har tillgång till planen och att den följs. 

Underhållsplanen hjälper er

En underhållsplan är inte bara en lista över underhållsåtgärder, utan också en planering av hur underhållet ska utföras. Planeringen av underhållet är viktig för att säkerställa att underhållsåtgärderna utförs på ett strukturerat och effektivt sätt. Underhållsplanen ska innehålla information om: 

 • underhållsintervaller
 • underhållsuppgifter
 • ansvarsfördelning
 • budget
 • kontaktuppgifter till personer som är ansvariga för underhållet
 

En underhållsplan är ett bra verktyg för att säkerställa att underhållet av en fastighet blir gjort på ett systematiskt och effektivt sätt. Det är dock viktigt att den uppdateras regelbundet och anpassas efter förändringar i fastigheten eller underhållsbehovet. 

Det finns olika planeringsverktyg som kan hjälpa er med er underhållsplanering.

Videon visar Planimas underhållsverktyg – ett planeringsverktyg för fastigheter.

Att tänka på:

 1. Se underhållsplanen som ett levande dokument och håll den uppdaterad.
 2. Fokusera på stora åtgärder.
 3. Planera in en fastighetsbesiktning en gång om året, gärna inför budgetarbetet. På så sätt har ni bättre underlag för framtida investeringar.
 4. Om möjligt – genomför flera underhållsinsatser på samma gång. Genom en gemensam upphandling kan ni spara pengar.
 5. Ta hjälp! Hos BraBesiktning finns flera kvalitetssäkrade företag som kan hjälpa er.

Olika typer av underhållsplan.

Det finns olika typer av underhållsplaner, beroende på vilken typ av underhåll som ska planeras. Underhållsplaner kan vara allmänna eller specifika, och de kan vara kort- eller långsiktiga. Allmänna planer innehåller information om allmänna underhållsåtgärder som behövs för att hålla en fastighet i gott skick. Specifika planer innehåller information om mer detaljerade underhållsåtgärder, såsom renoveringar och reparationer. Kort- och långsiktiga underhållsplaner innehåller information om underhållsåtgärder som ska utföras under en kort eller lång period. 

Bostadsrättsföreningar (BRF)

Planen är upprättad av styrelsen och/eller förvaltaren för bostadsrättsföreningen. Det är ett dokument som visar på de planerade underhållsinsatserna i fastigheten under en längre period, ofta 5-10 år. Underhållsplanen behandlar alla delar av fastigheten såsom tak, väggar, golv, trappor samt installationssystem för el, ventilation och vatten/avlopp. 

Det är ett levande dokument som uppdateras löpande för att kunna anpassas till förändringar i fastigheten och dess omvärld. 

Underhållsplanen är inte bara en planering av underhåll, utan också en ekonomisk planering. Den visar exempelvis när olika stora underhållsinsatser är tänkta att genomföras och hur detta påverkar föreningens ekonomi och medlemmarnas månadsavgifter. 

Det är alltså en viktig ekonomisk funktion för bostadsrättsföreningen och för styrelsen när man ska planera och genomföra underhåll i fastigheten. En väl upprättad plan ger styrelsen ett bra verktyg för att planera och prioritera olika underhållsinsatser

Övrig information - Underhållsplan BRF

Underhållsplanen är en billig försäkring och något vi rekommenderar att alla bostadsrättsföreningar har.

Med en underhållsplan får föreningen full kontroll, så att dyrbara akutinsatser kan begränsas till ett minimum. Planen hjälper föreningen att undvika försämrad likviditet och dyra lån. En underhållsplan är ganska enkel och inte särskilt dyr att ta fram. Jämfört med att vara utan är den en billig ”försäkring”.

Underhållsplan. Hos BraBesiktning kan ni samla in och jämföra offerter för Underhållsplan.
Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.