BraBesiktning

Husbesiktning Norrtälje

Att boka en husbesiktning i Norrtälje har aldrig varit enklare.

Jämför offerter från besiktningsföretag - Kostnadsfritt.

Jämför gratis besiktningar

Samla in och jämför offerter från kvalitetssäkrade besiktningsföretag på Sveriges största oberoende besiktningsportal.

5/5

Skapa din förfrågan på under 2 minuter

Så här fungerar BraBesiktning
1. Beskriv ert ärende

Ange vilken besiktning ni behöver utföra så matchar vi er med erfarna besiktningsföretag.

2. Jämför besiktningsföretag

Få offerter, prata med företagen, läs recensioner och jämför priser. Helt gratis.

3. Genomför besiktning

Välj besiktningsföretag och få besiktningen utförd av ett kvalitetssäkrat proffs.

Vi hjälper er att boka en husbesiktning i Norrtälje.

Vad är en Husbesiktning?

En husbesiktning är samma tjänst som en överlåtelsebesiktning. Det är samma tjänst men i folkmun använder man oftast ordet husbesiktning medan den officiella termen är överlåtelsebesiktning. 

Vid en husbesiktning går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som fastighetsägaren lämnar samt de som besiktningsmannen anser relevanta, exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Nästa steg är ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Därefter görs en okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen samt alla synliga ytor, tak och fasader. En okulär besiktning innebär att besiktningsmannen använder synen, övriga sinnen och sina samlade kunskaper för att gå igenom skicket på fastigheten.

Riskanalys: Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet.

Fortsatt teknisk utredning: Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i husbesiktningen.

När ska en Husbesiktning utföras?

En husbesiktning utförs i samband med en husförsäljning. Husbesiktningen kan beställas av både säljande- och köpande part.

Vad kostar en husbesiktning​ i Norrtälje?

En husbesiktning av en SBR-godkänd besiktningsman kostar mellan 7.000-10.000 kr. Priset varierar vanligtvis beroende på husets storlek och geografiska läge.

Att tänka på vid en husbesiktning i Norrtälje.

Anlita alltid en besiktningsman med dokumenterad erfarenhet. Är besiktningsmannen SBR-godkänd finns dokumenterad erfarenhet. Alla företag på BraBesiktning är kvalitetssäkrade.

En husbesiktning är en besiktning som måste utföras vid avyttring av ett bostadsrättslägenhetskomplex, hus eller fastighet. Husbesiktningen ska utföras av en auktoriserad besiktningsman och görs för att säkerställa att objektet överensstämmer med de krav som ställs i bostadsrättslagen. 

Vem kan utföra en husbesiktning i Norrtälje?

En husbesiktning kan utföras av vem som helst, men det är bäst att anlita en erfaren besiktningsman. Då får du en mer genomgående och korrekt besiktning. Husbesiktningen ska alltid göras av en extern part, inte av säljaren eller någon annan boende i fastigheten. 

Vad innebär certifierad respektive godkänd besiktningsman SBR?

Certifierade besiktningsmän är anslutna till SBR, som är en oberoende branschorganisation för yrkesbesiktning. De flesta certifierade besiktningsmän är godkända av SBR, men det finns några få undantag. Certifiering innebär att besiktningsmannen har genomgått en utbildning och uppfyller de krav som SBR ställer på yrkeskunnande och etik. 

Godkända besiktningsmän är inte certifierade, men de har uppfyllt SBR:s krav på yrkeskunnande och etik. Husbesiktningen ska alltid göras av en extern part, inte av säljaren eller någon annan boende i fastigheten.

Vad innebär en husbesiktning?

Husbesiktningen omfattar bland annat en besiktning av

  • Ytskikt
  • Balkonger
  • Fönster
  • Dörrar

Besiktningsmannen kontrollerar också att el- och vatteninstallationerna är iordningställda samt att ventilationen fungerar som den ska. Vid husbesiktningen görs också en brandskyddsbesiktning. Husbesiktningen avslutas med att besiktningsmannen utfärdar en överlåtelsebesiktningsrapport. Rapporten är ett dokument som visar vilket skick lägenheten och dess installationer befinner sig i vid tidpunkten för överlåtelsen. Överlåtelsebesiktningsrapporten kan användas som underlag vid eventuella tvister mellan säljare och köpare.

Vad kontrolleras inte vid en husbesiktning?

En husbesiktning är en genomgång av bostaden för att säkerställa att alla installations-, ventilation- och elsystem är i gott skick. Besiktningen omfattar även fastighetsskicket och eventuella skador. Dock finns det vissa saker som inte kontrolleras under en överlåtelsebesiktning. Dessa är:

  • Rörelsevägar och trappor, t ex golvbrunnar och rörisolering
  • Konstruktions- och byggnadsdelar, t ex överkant på väggar och tak
  • Inredning, t ex kakel och klinker
  • Undersökning av fastighetens ägande- och skuldförhållanden
  • Tillstånd enligt plan- och bygglagen (PBL)
  • Miljötillstånd

Övrig information - Husbesiktning Norrtälje

Det är viktigt att känna till att säljaren är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från att den nya ägaren flyttat in. Är en överlåtelsebesiktning utförd kan en dolda fel-försäkring tecknas.

Hur påverkar besiktningsresultatet köpet?

När man köper ett hus är det viktigt att göra en överlåtelsebesiktning (husbesiktning). Detta är för att säkerställa att huset är i bra skick och inte har några dolda fel. Om besiktningsresultatet är dåligt kan det påverka köpet på flera olika sätt. Det kan till exempel leda till att priset för huset sänks, eller att köparen helt avstår från köpet. Därför är det viktigt att ta hänsyn till besiktningsresultatet när man köper ett hus.

Husbesiktningen är inte bara en garanti för att huset är i bra skick, utan kan också vara en bra investering. Om besiktningsresultatet är bra kan man få en högre ersättning vid försäljning av huset. Detta är särskilt viktigt om man vill sälja huset snabbt eller överlåta huset till en annan person.

Det är alltså viktigt att tänka på besiktningsresultatet när man köper ett hus, både för att säkerställa att huset är i bra skick och för att få en högre ersättning vid försäljning av huset.

Jämför alltid innan!

Genom att skapa en förfrågan på BraBesiktning så kan du samla in offerter från flera olika besiktningsföretag samtidigt. Det sparar dig tid och låter dig jämföra priset. Tjänsten är helt kostnadsfri och vi rekommenderar alla att alltid jämföra olika besiktningsföretag innan ni köper en besiktning.

Husbesiktning
Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.