Besiktningsman - Allt du behöver veta

Besiktningsman – Allt du behöver veta

När du står inför ett fastighetsköp, byggprojekt eller bara behöver bedöma skicket på en byggnad, är det oftast en besiktningsman du vänder dig till. Dessa experter har en djupgående kunskap om byggnadskonstruktion, säkerhetsnormer och potentiella problemområden. Men hur vet du vilken besiktningsman du ska anlita? Och vad bör du förvänta dig av besiktningen? I detta inlägg dyker vi djupt in i världen av besiktningar och ger dig all information du behöver för att göra det bästa valet för dina behov.

Vad gör en besiktningsman?

En besiktningsman är en expert som granskar och bedömer skicket på fastigheter, byggnader och andra konstruktioner. Syftet med en besiktning är att identifiera eventuella fel, brister eller skador som kan påverka byggnadens värde, funktion eller säkerhet. Detta kan vara allt från strukturella problem till mindre estetiska brister. Besiktningsmannens rapport kan sedan användas som ett verktyg vid fastighetsaffärer, renoveringsbeslut eller för att säkerställa att byggnadsföreskrifter efterlevs.

 

Skillnaden mellan en besiktningsman och en byggnadsinspektör

Medan både besiktningsmän och byggnadsinspektörer är involverade i granskningen av byggnader, skiljer sig deras roller och ansvarsområden åt. En besiktningsman fokuserar huvudsakligen på att bedöma skicket på en befintlig byggnad, medan en byggnadsinspektör övervakar och granskar byggprojekt för att säkerställa att de följer gällande byggnadskoder och föreskrifter. Byggnadsinspektörer arbetar oftast för kommunen och har befogenhet att godkänna eller förkasta byggprojekt baserat på om de uppfyller lagstadgade krav.

 

Viktiga kvalifikationer och certifieringar för en besiktningsman

För att bli en kompetent besiktningsman krävs det utbildning, erfarenhet och i många fall även certifieringar. Utbildningsbakgrunden varierar, men många besiktningsmän har en bakgrund inom byggteknik, arkitektur eller ingenjörsvetenskap. Det är också viktigt med praktisk erfarenhet av byggande och renovering för att kunna identifiera potentiella problem på plats. Certifieringar kan variera beroende på land eller region, men de garanterar att besiktningsmannen har den nödvändiga kunskapen och följer branschens bästa praxis. Att anlita en certifierad besiktningsman ger en extra trygghet i att besiktningen kommer att utföras på ett professionellt och opartiskt sätt.

 

 

När behöver du anlita en besiktningsman?

Att anlita en besiktningsman kan vara avgörande vid flera olika tillfällen i livet, särskilt när det gäller stora investeringar och beslut relaterade till fastigheter. Genom att förstå de olika situationerna när besiktningsmannens tjänster kan vara mest värdefulla kan du säkerställa att du gör välinformerade val.

Besiktningsman vid fastighetsköp

När du överväger att köpa en fastighet, oavsett om det är ett hem, en kommersiell byggnad eller annan typ av fastighet, är det avgörande att känna till dess skick. En besiktningsman kan granska fastigheten noggrant och identifiera eventuella dolda fel eller brister som kan påverka dess värde eller kräva dyra reparationer i framtiden. Genom att ha en klar bild av fastighetens skick kan du förhandla bättre om priset eller bestämma dig för att leta vidare. Här kan ni läsa mer om husbesiktning och överlåtelsebesiktning.

 

Besiktningsman inför renoveringar och byggprojekt

Om du planerar en större renovering av din fastighet eller ett nytt byggprojekt är det klokt att först få en detaljerad inspektion av en besiktningsman. En statusbesiktning kan peka ut områden som kräver särskild uppmärksamhet, förutse potentiella utmaningar och ge råd om de bästa metoderna för ditt specifika projekt. Denna insikt kan spara både tid och pengar i det långa loppet.

 

För att identifiera skador eller potentiella problem

Ibland kan skador eller problem uppstå i en byggnad utan uppenbar anledning. Kanske märker du tecken på fuktskador, sprickor i grunden eller andra oroande symtom. Vid en s.k. slutbesiktning kan en besiktningsman göra en grundlig genomgång av fastigheten, identifiera orsakerna till dessa problem och ge rekommendationer om hur de bäst kan åtgärdas.

 

 

Besiktningsprocessen från start till slut

Besiktning av en fastighet är en omfattande process som kräver både noggrannhet och expertis. Genom att förstå stegen i besiktningsprocessen kan du bättre förbereda dig och få mest möjliga värde utav ditt besiktningsuppdrag.

 

Förberedelser inför besiktningen

Innan besiktningen börjar är det viktigt att förbereda fastigheten för att säkerställa att besiktningsmannen har fri och säker tillgång till alla delar av byggnaden. Detta kan inkludera att röja bort möbler eller föremål som blockerar tillgången till vissa områden, se till att det finns tillgänglig belysning i mörka utrymmen, och informera besiktningsmannen om kända problem eller särskilda områden av intresse. Förbered även alla relevanta dokument, som tidigare reparationer, bygglov eller garantier, som kan vara till hjälp för besiktningsmannen.

 

Vad du kan förvänta dig under själva besiktningen

Under själva besiktningen kommer besiktningsmannen att gå igenom fastigheten systematiskt och granska alla viktiga komponenter, inklusive grunden, taket, väggarna, elsystemet, VVS-systemet och mycket mer. Beroende på fastighetens storlek och skick kan besiktningen ta allt från några timmar till en hel dag. Under denna tid kan besiktningsmannen ta fotografier, göra anteckningar och använda specialutrustning, som fukt- eller värmemätare, för att samla detaljerad information.

 

Efter besiktningen: Att förstå din rapport från besiktningsmannen

Efter att besiktningen är avslutad kommer du att motta en detaljerad rapport om fastighetens skick. Denna rapport kommer att inkludera alla identifierade problem, potentiella framtida problem och rekommendationer för reparationer eller underhåll. Det är viktigt att noggrant granska rapporten och förstå varje del av den. Om det finns några oklarheter, tveka inte att kontakta besiktningsmannen för ytterligare förtydliganden. Denna rapport kan vara avgörande för dina framtida beslut, vare sig det handlar om att förhandla om ett fastighetspris, planera reparationer eller bara för att förstå din fastighets hälsa och välbefinnande.

 

 

Vanliga frågor och fällor om en besiktningsman

Besiktning av fastigheter kan ibland vara en förvirrande process, speciellt för de som inte har gått igenom den tidigare. Det finns flera vanliga frågor och potentiella fällor att vara medveten om för att säkerställa en smidig och effektiv besiktning.

 

 

Hur väljer jag rätt besiktningsman för mitt behov?

Att välja rätt besiktningsman är av yttersta vikt för att få en korrekt och pålitlig rapport. När du letar efter en besiktningsman bör du tänka på följande:

 • Erfarenhet och specialisering: Beroende på din fastighets typ och behov kan det vara viktigt att hitta en besiktningsman som har särskild erfarenhet eller specialisering, t.ex. i äldre fastigheter eller kommersiella byggnader.
 • Certifieringar: Kontrollera vilka certifieringar besiktningsmannen har. Dessa kan ge en indikation på deras kompetens och kunskapsnivå. Exempel på ett certifikat är att besiktningsmannen är godkänd av SBR.
 • Rekommendationer: Prata med vänner, familj eller kollegor som nyligen har genomgått en besiktning. De kan ha värdefulla rekommendationer eller varningar baserade på sina egna erfarenheter.

 

Hur mycket kostar det att anlita en besiktningsman?

Kostnaden för en besiktning kan variera beroende på flera faktorer. Dessa inkluderar fastighetens storlek, besiktningsmannens erfarenhet och eventuella specialtjänster som du begär. Medan det kan vara frestande att välja det billigaste alternativet, är det viktigt att inte kompromissa med kvaliteten. En noggrann och korrekt besiktning kan spara dig mycket pengar i det långa loppet genom att upptäcka dolda problem tidigt.

 

Vad gör jag om jag inte håller med om besiktningsresultatet?

Om du inte håller med om resultaten från din besiktning har du flera alternativ:

 • Diskutera med din besiktningsman: Innan du vidtar några åtgärder, ta en diskussion med besiktningsmannen. De kan ge ytterligare insikt eller klargöra några aspekter av rapporten.
 • Skaffa en andra åsikt: Om du fortfarande är osäker efter att ha talat med din besiktningsman kan det vara värt att anlita en annan besiktningsman för en andra bedömning.
 • Medling: Om du anser att besiktningsmannen har gjort ett allvarligt fel kan det vara nödvändigt att söka medling eller rådgivning från en tredje part eller branschorganisation.

 

Besiktningsman och framtidens besiktningstrender

Med snabb teknologisk utveckling och växande medvetenhet om miljön, förändras också hur besiktningar utförs. Låt oss dyka djupt in i några av de mest framträdande trenderna som kommer att forma besiktningsbranschen i framtiden.

 

Teknologiska innovationer inom besiktning

Den teknologiska utvecklingen har haft en enorm inverkan på besiktningsprocessen:

 • Drönare: Dessa flygande apparater används allt mer för att undersöka svåråtkomliga platser på en byggnad, såsom höga tak eller skorstenar.
 • 3D-skanning och virtuell verklighet: Med dessa verktyg kan besiktningsmän skapa detaljerade tredimensionella modeller av en fastighet, vilket ger möjlighet till en mycket mer detaljerad analys.
 • Sensorer och IoT: Smarta sensorer kan övervaka allt från fukt till strukturell integritet i realtid, vilket ger besiktningsmän tillgång till kontinuerlig och detaljerad data.
 

Dessa teknologier inte bara förbättrar noggrannheten i besiktningarna utan minskar också tiden det tar att genomföra dem, vilket ger stora fördelar för både besiktningsmän och kunder.

 

Hållbarhetsfrågor och miljöbedömningar

Med en ökande medvetenhet om vår planets skick och klimatförändringar, blir hållbarhet och miljövänliga lösningar allt viktigare:

 • Energiutvärderingar: Moderna besiktningar inkluderar nu ofta en bedömning av en byggnads energieffektivitet och potential för förbättringar, från isolering till energieffektiva apparater. Läs mer om Energideklarationer här.
 • Miljövänliga material: Besiktningsmän blir mer kunniga om miljövänliga byggmaterial och kan ge råd om hur man kan ersätta skadliga material med grönare alternativ.
 • Vattenhantering: Med vattenbrist som ett växande problem i många delar av världen, betonas nu ofta hur fastigheter kan anpassas för bättre vattenhantering, från regnvatteninsamling till effektivare dräneringssystem.
 

Denna förskjutning mot en grönare och mer hållbar framtid för besiktning säkerställer att våra byggnader inte bara är säkra och sunda, utan även miljövänliga.

 

Besiktningsman – Avslutning 

Att besiktiga en fastighet är en grundlig process som sträcker sig från att förstå vad en besiktningsman gör till att uppskatta de teknologiska framsteg och hållbarhetsinitiativ som formar branschens framtid. Som vi har sett spelar besiktningsmannens roll en avgörande del i fastighetsvärlden, och denna roll förändras och utvecklas ständigt.

Det är inte bara viktigt att ha kunskap om nuvarande praxis och vad man kan förvänta sig av en besiktning idag, utan också att vara medveten om de kommande trenderna. Denna kunskap kan hjälpa fastighetsägare, köpare och andra intressenter att göra mer informerade beslut.

Oavsett om du står inför ditt första fastighetsköp, planerar en större renovering, eller helt enkelt vill förstå mer om din nuvarande bostad, är besiktning en nyckelkomponent. Med den teknologiska utvecklingen och en växande betoning på hållbarhet, kan vi alla se fram emot en framtid där besiktningar är ännu mer precisa, informativa och miljövänliga.

Boka en energideklaration

Några av våra mest populära orter att boka en energideklaration på är:

Om ni önskar se alla orter vi hjälper er att boka energideklarationer på kan ni göra det här.

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.