Husbesiktning Nerike AB

Husbesiktning Nerike AB

Örebro
Certifikat: Godkända av BraBesiktning, Godkända av SBR

Kontakt:

Adress:

Hemmansvägen 10, 702 17 Örebro

Org. Nummer:

Om Husbesiktning Nerike AB

Tryggheten vid köp av en fastighet ligger i att veta vad man köper. Att lära känna sitt hus.Att utföra en grundlig kontroll och undersökning av fastigheten är också att rekommendera då det kan uppkomma fel och brister som man med fog inte kunna förvänta vid själva köpet.Vi utför vi överlåtelsebesiktningar på uppdrag av både köpare och säljare och har mångårig praktisk och teoretisk erfarenhet samt gedigen kunskap när det kommer till byggnadstekniska frågor. Vi är även väl bevandrade med hustyper från olika årtionden.Att genomföra ett köp av ett hus kan vara ett beslut som bara tas en gång i livet och då ska köpet kännas tryggt och säkert. Framförallt är det viktigt att veta vad det är man köper. Det finns åtskilliga huskonstruktioner från olika tidsepoker som skiljer sig när det kommer till det byggnadstekniska. Många hus är byggda med så kallade riskkonstruktioner och får anmärkningar vid en besiktning, att då känna till huset kondition och status är av yttersta vikt vid ett köp.Som köpare är det viktigt att undersöka fastigheten i enlighet med den lagstadgade undersökningsplikten. Vid en överlåtelsebesiktning genomförd av oss görs en grundlig kontroll av tak, fasad, fönster, dörrar, källare, krypgrund och vindsutrymme mm. Det är även möjligt att via en tilläggstjänst utföra stickprovsmässiga kontroller av potentiella riskkonstruktioner så som träskyddsbehandlade syllreglar och uppreglade golvkonstruktioner mm.I försäljningsprocessen finns olika upplägg. Det är vanligt förekommande är att köparen utför en besiktning efter kontraktsskrivning. Med en besiktningsklausul.Samtidigt är det inte ovanligt att besiktningen istället sker innan försäljningen, på uppdrag av säljaren, en s k säljarbesiktning. Om en säljarbesiktning utförts får man som köpare en klarare bild av huset kondition och status tidigare i köpprocessen och det möjliggör också för alla intressenter att få samma förutsättningar inför kontraktsskrivningen. Vid sådan utförd säljarbesiktning bör den som sedan blir köparen beställa en köpargenomgång av den utförda besiktningen.Oavsett om det är köparen eller säljaren som initierar besiktningen är vi måna om att genomföra besiktningsprocessen på ett metodiskt och tydligt vis, så att ni som köpare eller säljare ska känna er trygga med köpet eller försäljningen

Företagsuppgifter: Husbesiktning Nerike AB

Svartlistning

Kontakt: Husbesiktning Nerike AB

Jämför offerter med hjälp av BraBesiktning

På BraBesiktning kan du som beställare samla in och jämföra offerter från flera olika besiktningsföretag genom att fylla i ett och samma formulär. Det är inte bindande och tjänsten är helt kostnadsfri för dig som beställare. 

Läs mer om de olika besiktningstjänsterna nedan eller skapa din offertförfrågan direkt via knappen. 

Jämför gratis besiktningar

Skapa din förfrågan på under 2 minuter.